I henhold til DGR n. 193 av 22/02/2021, er vi registrert i Marche-regionen med Codice Identificativo Regionale 043053-APA-00004.